גן לאומי בית שאן

גן לאומי, הכולל את תל בית שאן המקראית, בו עמדו בית מרחץ, תיאטרון מפואר, רחוב עמודים המרכזי ועוד אתרים שונים, שטרם נחשפו.
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/betShean/Pages

קרדיט – שאולה הייטנר, אתר פיקיויקי