גן לאומי כפר נחום

הגן הלאומי, בכפר נחום, מקיף שרידי עתיקות מתקופת בית שני, במקום בו פעל מרכזו של ישו בגליל. בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידי רובע מגורים מימי בית שני. שרידי בית הכנסת. מקור משיכה לעולה הרגל הנוצרי הנן כתובות הנושאות תוכן נוצרי מובהק. כיום ניצבת כנסייה מודרנית מעל למקום שנחשב ביתו של פטרוס.
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/

קרדיט – עומר מרקטבסקי אתר פיקויקי