גן לאומי ציפורי

ציפורי הייתה בעבר בירת הגליל, בה ישבה הסנהדרין ובה נחתמה המשנה. בציפורי חיה אוכלוסייה מעורבת, ונותרו בה שרידים של עשרות פסיפסים יפהפיים מהתקופה הרומית והביזנטית, והם שהפכו אותה לעיר פסיפסים בין-לאומית. בציפורי שרידי תיאטרון,  הרובע היהודי,  המצודה הצלבנית, בית דיוניסוס, בית חג הנילוס, מאגר המים העתיק, בית הכנסת, מערך הרחובות.
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/zippori/Pages/default.aspx