מגרש כדורגל

בסמוך לבריכה מגרש כדורגל על גבי דשא (השימוש בו מצריך תיאום).