מוזיאון בית גורדון

מוזיאון הטבע בית גורדון, אשר ממוקם בקיבוץ דגניה א’, הוא ראשון המוזיאונים
שהוקמו בהתיישבות העובדת בקעת כנרות לזכרו של אהרון דוד גורדון.
http://www.beitgordon.co.il/he/