מוזיאון האדם הקדמון – התרבות הירמוכית

מוזיאון בקיבוץ שער הגולן עשה לו שם בינלאומי בשל חשיבות וכמות  הממצאים המוצגים בו.ל מבקר נפרשת תמונה מלאה מחיי היומיום, הפולחן האמנות של כפר חקלאיים קדום בן 8,000 שנה. באתר חפצי אמנות מהתקופה הפרהיסטורית הארץ ישראלית.
http://www.myc.org.il/