משק קורלנדר

המשק נוסד ב- 1951 על-ידי לויצ’י ולילי קורלנדר במושב בית הלל. הסוכנות היהודית שליוותה את המתיישבים במושב העניקה להם פרה בהריון וחצי סוס לתחילת הדרך.
עם השנים המשק החקלאי התפתח מאוד.
כיום  הרפת מונה כ- 400 פרות ומשלבת את הטכנולוגיות המודרניות ביותר עם המסורת המשפחתית.
המשק מציע סיורים חקלאיים וסדנאות בדרך החלב של הרפת. הנחה לאורחי המלון.
http://www.kurlender.co.il