מדיניות ביטול הזמנות

ביטול הזמנה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה במלונות ארץ באמצעות אתרי סחר "און ליין" או באמצעות מחלקת ההזמנות שבמלון ולאחר שקיבל אישור בדבר ביצע ההזמנה. החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז – 2017.

ביטול הזמנה יעשה טלפונית ע"י המזמין במחלקת ההזמנות שבמלונות או באמצעות שליחת דוא"ל למחלקת ההזמנות שבמלונות או באמצעות פקסימליה אל מחלקת ההזמנות שבמלונות. או בדואר רשום אל מחלקת ההזמנות שבמלונות. בהודעת הביטול יפרט המזמין את פרטי ההזמנה ובה שם המלון, תאריכי השהייה, שמו ומספר הזהות.

עונה רגילה

ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 14 יום טרם מועד האירוח, ובתנאי שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
ביטול הזמנה בטווח של 7 ימים ומטה ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.
אורח שביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול יחויב האורח בסך 50% משווי ההזמנה כולה.

עונת שיא

ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 21 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
ביטול הזמנה מהיום ה- 21 ועד 14 ימים לפני מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 35% מערך העסקה.
ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח – יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 100% מערך העסקה.

שינוי הזמנה על ידי המזמין

שינוי בהזמנה ייעשה עם מחלקת ההזמנות שבמלונות בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב בלבד ו/או בדואר רשום ו/או בפקס ו/או בדוא"ל שתשלח אל מחלקת ההזמנות שבמלונות. במקרה של שינוי הזמנה כאמור לעיל, המועד הקבוע לשינוי ההזמנה, הנו המועד בה התקבלה בקשת השינוי במחלקת ההזמנות שבמלונות. על המזמין לאחוז בידו אישור חתום ממחלקת ההזמנות בדבר השינוי.

מחירים

מחירי השירותים הניתנים במלונות ארץ משתנים מעת לעת ולחברה הזכות לשנותם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.