אדאמאמא

מרכז פעילות אקולוגית במושב ניר משה. הפעילות כוללת אקולוגיה מעשית, מחזור מים, בנייה באדמה, גינון אקולוגי, יצירה מחומרים טבעיים.
http://www.adamama.org