אדם סלע

מוותיקי מורי הדרך באזור. אדם מתמחה בטיולי מדבר, סנפליג, ג'יפים וסדנאות בשטח.
http://www.adamsela.co.il