גן לאומי פארק אשכול – הבשור

מעיינות הבשור: על גדות נחל הבשור-  מהגדולים שבנחלי ארצנו, משתרע פארק אשכול שאת רובו נטע האדם.
כל עונה "צובעת" את הפארק והסובב אותו בגוונים שונים ובחודשים פברואר-מרץ נצבע האזור כולו ב"אודם הכלנית".
הכניסה אל הפארק מערבית לאופקים.
מי לא היה כאן? כלקוליתיים, מצרים בתקופת הברונזה, אבותינו, הרומים, התורכים, האנגלים.
בפארק רצפת פסיפס מרהיבה שפארה את הכנסייה שנבנתה במאה השישית.
בפארק מצפור, מעיינות, אגם המלאכותי, תל שרוחן ותל הבשור. ברכות שכשוך. מתקני שעשוע לילדים.
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/eshkol/Pages/eshkol.aspx