דרך השדות

קיבוץ צאלים מזמין את המבקרים לסיורים חקלאיים בשדות הקיבוץ בלול וברפת.
http://www.habsor.co.il