החווה ההולנדית

במושב שדה צבי, חווה אקולוגית העוסקת במבחר הפעלות בנושא, מחזור ובנייה בבוץ.
http://www.habsor.co.il