הנפחייה של אמנון

בין צפרי הברזל ודמויות הנשים ממתכת, נמצא התנור שבו מתלהט הברזל וממנו נוצרים הפסלים וכלי הנוי. הנפחיה הוקמה בקיבוץ רוחמה לפני כחמש עשרה שנה על ידי אמנון גולץ .
לאחר ששיפץ את המקום , שבעבר שימש בית קולנוע לקיבוץ ולאחר מכן עבר גלגולים שונים עד שהפך להיות מחסן לגרוטאות. היום המקום משמש גם לעבודה וגם לתצוגה גדולה של חפצים שונים המיוצרים מברזל.
חלק מהעבודות נעשות על פי הזמנה אישית של לקוחות הבאים מכל הארץ. חלק אחר מיוצר לתצוגה ומכירה. פעילות לילדים בשבתות – מסיכות, מוביילים, מראות ושלטים.
http://www.habsor.co.il