חוויה באש – כלי בראשית- מושב תאשור

סדנא לייצור כלים על ידי שרפת רקו. בסדנא נעטר כלים קרמיים בשלל גלזורות צבעוניות ומיוחדות ונכין אותם לשרפת רקו.
 http://www.cley-bereshit.lanegev.co.il