חורבת ג'ממה

חורבת הכפר הערבי ג'ממה -. שרידי כפר ערבי מהמאה ה- 19 של פלחים-אריסים.
משמעות שם הכפר מים רבים, כנראה בשל בארות המים השופעות שבתחומו.
הכפר נבנה על שרידי יישוב קדום מהתקופה הביזנטית . בסמוך שרידי מנזר ביזנטי.
http://www.habsor.co.il