מאגר שקמה

מאגר שקמה נוצר עם הקמתו של סכר נחל שקמה העוצר את מי השיטפונות של הנחל לפני הגיעם לים.
הסכר הוקם על ידי קיבוצי הסביבה בשנות ה- 50 ושימש להשקיית שטחים חקלאיים.
מי המאגר נשאבים ומועברים לאגני חלחול והחדרה מצפון למאגר.
http://www.habsor.co.il