מנחת תימן

מרכז תעופה ממנו ממריאות טיסות שונות ופעילות צניחה.
http://www.skykef.co.il