מעוז מול עזה

מוזיאון בקיבוץ סעד המציג את סיפור הישרדותם של שלושת הקיבוצים הדתיים באזור בתקופת מלחמת העצמאות.
http://www.habsor.co.il