מצפה גבולות

ראשון המצפים שהוקמו בנגב. האתר מציע מגון פעילויות, שחזור מערכות איגום מי גשם.
במצפה גבולות נחשף קו המים המקורי ששכב במשך 60 שנה באדמה החולית.
http://www.habsor.co.il