מרכבות חוות פיליפ

טיול מרכבות הרתומות לחמורים בנהיגה עצמית. החווה עוסקת בגידול זיתים, ייצור דבש, גבינות צאן, אירוח מדברי.
http://www.philipfarm.co.il