רמת נגב

במרחב גנים לאומיים רבים. אתרי "המכון למורשת בן גוריון" בהם מבקרים כ 230,000 מבקרים ובקבר בן גוריון כ 500,000 מבקרים בשנה.
מרכז המבקרים החדש במכתש רמון מוקדש לטבע, המכתש, האדם במדבר והחלל ושוזר בו את סיפורו של אילן רמון.
http://rng.org.il/?page_id=928