שמורת בתרונות רוחמה

שמורת בתרונות רוחמה בקרבת הקיבוצים דורות ורוחמה. בשמורה גבעות כורכר מכוסות לס ופריחה חורפית.
הבתרונות הם גבעות לס שמי הגשמים חרצו בהם אלפי חריצים וערוצונים קטנים. בשמורה מרבדי כלניות מאמצע ינואר עד סוף פברואר. 
http://www.habsor.co.il