שמן השדה

שמן השדה" מיוצר במשק שדה במושב עין הבשור בנגב המערבי המכונה "האסם של ישראל' שכן רובו ככולו משמש לחקלאות בענפים שונים. הזיתים שלנו הם מזן ברנע.
השמן מיוצר בבית הבד ונמכר למתנות באריזות שי מיוחדות.
http://www.sadetours.co.il/p/blog-page_27.html